Blogista

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tämä blogi on syntynyt monien tekijöiden myötävaikutuksella. Taustalta löytyy paljon keskusteluja, jaettuja kokemuksia, työnhakua, omaehtoista opiskelua, etsimistä ja perehtymistä, mitä tulee organisaatioiden toimintaan ja kehittämiseen. Tällä hetkellä tuntuu, että verkko tarjoaa pöytälaatikkoa paremman mahdollisuuden tavoittaa myös muita asiasta kiinnostuneita, herättää uusia ajatuksia, keskustelua…

En edusta mitään instituutiota tai erityistuntemusta. Yhteisöviestinnän maisterina katson kuitenkin olevani vuorovaikutuksen ja viestinnän tuntija, jolla on myös jonkin verran kokemusta osaamisen kehittämisestä.

Uskon, että ymmärtämällä syvällisesti organisaatiota elävänä systeeminä työympäristö voidaan rakentaa siten, että ihmisiin sitoutunut potentiaali pääsee vapautumaan ja kestävä kehitys mahdollistuu. Olen erityisen kiinnostunut kontekstin merkityksestä, organisaatioiden sosiaalisesta arkkitehtuurista, siitä, miten työ on organisoitu ja johdettu.

Organisaatioiden kehittämistutkimusten keskeisiksi löydöksiksi ja kehityskohteiksi nousevat lähes poikkeuksetta samat asiat: viestintä ja vuorovaikutus, luottamus, johtaminen, osaamisen kehittäminen. Asioiden korjaamiseksi ehdotetaan erilaisia valmennuksia, koulutuksia, projekteja, toiminnan uudelleen organisointeja.

Minua ei kiinnosta pelkästään se, miten asioita voisi parantaa, vaan myös, miksi samat asiat nousevat jatkuvasti esille. Mitkä asiat vaikuttavat tutkimustulosten taustalla? Minua kiinnostavat ideoiden ja tapahtumien lisäksi niiden toistuvat syklit ja kaavat; millaiset rakenteet myötävaikuttavat näkyviin tapahtumiin ja millaista ajattelua niiden taustalta löytyy.

Organisaatioiden arki rakentuu ajattelumalleista ja toimintaa ohjaavista rakenteista ja käytännöistä. Jos haluamme merkittävästi kehittää arkea, meidän täytyy pystyä muuttamaan tausta-ajattelua.

Strateginen muutos muuttaa paitsi ajattelua myös toimintakulttuuria. Toimintatavat, jotka perustuvat uusiin ajatuksiin koskien esim. työn johtamista ja organisointia, vuorovaikutusta ja työntekijän asemaa, johtavat väistämättä myös aikaisemmasta poikkeaviin tuloksiin.

Kehittyneempi ajattelu johtaa entistä parempiin keinoihin, ja ajattelun vaikutus tuntuu läpi organisaation.

Minua kiinnostavat erityisesti modernit organisaatiot, joissa ihmisen vaikuttamismahdollisuuden ja sosiaalisen pääoman merkitys korostuu. Organisaatiot, joissa itseohjautuvuus, moninaisuus, luovuus ja itsenäinen ja kollektiivinen ajattelu ovat peräänkuulutettuja ominaisuuksia.

Aika on kypsä elinvoimaisille organisaatioille. Join us or die! 😉

 

Mainokset