Elinvoimainen organisaatio?

star-209371_960_720.jpg

Elinvoimainen organisaatio on tapa nähdä organisaatio. Elinvoimaisuus kuvastaa organisaation orgaanista luonnetta: verkostomaisuutta, prosessimaisuutta ja riippuvuussuhdetta ympäristöönsä.

Elinvoimainen organisaatio on kontekstissa elävä prosessi, joka muovautuu jatkuvasti ajassa. Kehittyy, taantuu, pysyy paikallaan.

Organisaatio on kuin hämähäkin seitti: keskinäisriippuvaisten osakokonaisuuksien (toiminnot, tiimit) elävä ja oppiva verkosto, jossa osakokonaisuudet yhteistyössä pyrkivät toteuttamaan organisaation tarkoitusta, ydintehtävää.

Mitä enemmän linkkejä ja mitä vahvempia ne ovat, sitä vahvempi verkosto. Mitä vahvempi verkosto, sitä kyvykkäämpi – yhdessä vaikuttava ja oppiva – organisaatio.

Elinvoimainen organisaatio on luotu palvelemaan ihmistä. Organisaatiosta tulee ikään kuin jatkuva tarina, jonka ytimessä on organisaation vision konkretisointi ja todeksi eläminen.

Elinvoimaisessa organisaatiossa arvoa eivät luo yksilöt. Arvo luodaan vuorovaikutuksessa, yhdessä oppimisen ja luomisen kautta, jatkuvasti kehittyen.

Elinvoimaisen organisaation kyvykkyys syntyy monimuotoisuudesta. Meidän täytyy vaalia ihmisten erilaisuutta, rohkaista heitä yhteistyöhön ja kehittämään taitojaan; kasvamaan kyvykkäiksi omiksi itsekseen.

Mainokset