Longplay

9697097512_49d205824f

Joskus käy niin, että väläys kasvaa ylipitkäksi julkaistavaksi blogissa…

Mistä organisaatiokulttuurissa on kyse? Miten sen voima on usein piilevä mutta vahva? Miksi meidän täytyy ymmärtää, mitä muita voimia kulttuuriin liittyy? Miten voimme muuttaa kulttuuria?

Miksi kulttuurissa piilee niin paljon energiaa ja miten voimme kanavoida sen yhteiseksi hyväksi? Miksi elinvoimainen organisaatiokulttuuri tarvitsee tuekseen sitä tukevat rakenteet ja läpinäkyvyyttä?

Organisaatiokulttuuri (pdf)

Mikä ihmeen ’systeemiajattelu’? Miksi tarvitsemme systeemiajattelua ja miten voimme soveltaa sitä organisaatioissa? Miksi organisaatiota täytyy ymmärtää systeeminä? Mitä se konkreettisesti tarkoittaa, mitä merkittäviä hyötyjä siitä on? 

Systeemiajattelu ja sen soveltaminen organisaation johtamiseen ja työhön (pdf)

Mainokset