Keiden harteilla?

_C060595-2

”Experience by itself teaches nothing…Without theory, experience has no meaning. Without theory, one has no questions to ask. Hence without theory there is no learning.” –W. Edwards Deming

Elinvoimaista organisaatiota, eläviä ja oppivia systeemejä koskevan opiskeluni ja pohdiskeluni taustalta löytyy monia tunnettuja ajattelijoita, kuten:

Chris Argyris, W. Edwards Deming, Seth Godin, Jonathan Haidt, Esko Kilpi, Frederic Laloux, Patrick Lencioni, David Marquet, Daniel Pink, Robert M. Pirsig, Esa Saarinen, John Seddon, Peter Senge, Simon Sinek, Dave Snowden, Nassim Nicholas Taleb, Osmo A. Wiio, Ken Wilber…

Avainsanoja: Complex Adaptive System, Cynefin, Double-loop learning, Flow, Praxis, Sense-making, Systeemiäly, The System of Profound Knowledge, Teal, The Vanguard Method

Mainokset